DutchSkeptic


Goochelen met cijfers
27/07/2009, 22:01
Filed under: Nieuws

Vanochtend las ik op Nu.nl: ‘Vrouwen rijden beter’. Nu zou dat best zo kunnen zijn, maar ik was toch benieuwd hoe je zoiets vaststelt.

Het bleek om een enquête te gaan waarin mensen moesten aangeven wie ze de betere automobilist vinden. Zoals gebruikelijk bij enquêtes wordt er gretig met percentages gesmeten: 25% vindt mannen betere chauffeurs, bij deelnemers tot 29 jaar is dit 35% en bij die tussen 50 en 59 jaar 17%. 31% vindt zijn/haar eigen geslacht het beste, 54% vindt een man beter handelen in panieksituaties en 63% vindt vrouwen attenter in het verkeer.

Hé Nu.nl: dit is geen nieuws!!  Als je met cijfers strooit moeten die cijfers wel iets zeggen. Dit onderzoek werd uitgevoerd onder 1900 Duitsers, waarvan 69% man. Niet bepaald een doorsnede van de samenleving waarin ik mij bevind (stel je voor!), dus voor mij totaal niet interessant. Ik ben ervan overtuigd dat een zelfde enquête in Nederland een totaal andere uitslag zou geven. En in België, en in Frankrijk, en ga zo maar door. Kortom, zowel de wetenschappelijke als de journalistieke waarde van dit soort onderzoek is nul! Waarom moet ik er dan toch steeds weer over lezen?

[Voor wie van puzzelen houdt: uit bovenstaande percentages valt af te leiden hoeveel procent van de mannen en vrouwen zichzelf de betere chauffeur vinden. Het antwoord zal je verbazen.]

[Ondertussen probeer ik een grapje met Nu.nl uit te halen… later meer!]Het gevaar Obama (door Michael van den Berg)
25/07/2009, 12:30
Filed under: Complottheorieën, Gastschrijvers

Voor een goede complottheorie kun je mij altijd wakker maken: als de tempeliers, buitenaardse wezens, of kabouters de wereld overnemen, ben ik graag de eerste die het weet. Het nieuwe gevaar komt deze keer echter uit een onverwachte hoek. Binnenkort zullen wij allen gebukt gaan onder een fascistisch regime dat de hele wereld zal regeren, onder leiding van niemand minder dan … Barack Obama. Althans, als we beroepscomplotdenker David Icke moeten geloven.

Icke heeft zich heel wat moeite getroost om ons te overtuigen van het gevaar Obama. Vond u Obama juist ook zo’n sympathieke man na Bush? Aha! Daar heb je het al. U bent gemanipuleerd door de geraffineerde NLP-technieken van Obama. Icke legt uitvoerig uit hoe massa’s mensen door Obama worden gemanipuleerd door listige retorische technieken, psychologie, NLP, enzovoort. De hersenkronkels van Icke zijn rijkelijk geillustreerd met curieuze plaatjes en filmpjes. Hoewel het verhaal aanvankelijk amusant is, wordt het gaandeweg grimmiger en dan blijkt deze samenzweringstheorie toch minder grappig.

Volgens Icke is Obama namelijk de nieuwe Hitler. Deze stelling onderbouwt hij met een serie slappe vergezochte argumenten: Hitler kwam ook aan de macht in tijden van recessie en beloofde die ook niet verandering? En Hitler, die was ook zo goed in redevoeringen voor massa’s? Duidelijk is dat Icke een ziekelijke hang naar aandacht heeft, en wat is er dan makkelijker om het symbool voor het kwaad, de nazi’s er bij te slepen? Jammer meneer Icke, probeer volgende keer gewoon weer eens iets met buitenaardse wezens!Stel je voor…
14/07/2009, 21:40
Filed under: Homeopathie, Leuk

Voordat ik een weekje naar Frankrijk ga nog even snel een mooi filmpje. Heb je je weleens afgevraagd hoe een homeopathisch ziekenhuis eruit zou zien? Nou, zo!ChristenUnie reageert (laat)
13/07/2009, 21:44
Filed under: Evolutie/Schepping, Media, Nieuws, Religie

Enkele weken geleden stelde ChristenUnie fractievoorzitter Arie Slob voor om het scheppingsverhaal te onderwijzen in de biologieles. Ik heb toen zowel hier als per e-mail aan meneer Slob duidelijk gemaakt wat ik daarvan vond. In eerste instantie kreeg ik direct persoonlijk antwoord, maar op mijn tweede reactie kwam vandaag pas respons. Omdat ik niet zeker was of het zonder toestemming publiceren van e-mails is toegestaan, heb ik dit de eerste keer niet gedaan. Nu gaat het echter om een (ogenschijnlijk standaard) e-mail van de CU fractie en dat lijkt mij toch openbare informatie. Hieronder dus de e-mail:

Geachte heer Straathof,

Hartelijk dank voor uw e-mail bericht aan de ChristenUnie-fractie in de Tweede Kamer of aan de heer Slob over schepping of evolutie. Wij danken u voor de moeite die u heeft genomen om uw opmerkingen onder onze aandacht te brengen en voor uw betrokkenheid bij dit onderwerp. Helaas heeft de beantwoording van uw mail forse vertraging opgelopen, waarvoor onze excuses.

Het punt dat de heer Slob inbracht in het nu.nl-interview was dat kinderen zo breed mogelijk geïnformeerd moeten worden over opvattingen die er zijn over het ontstaan van de aarde. Arie Slob heeft zelfs eerst aangegeven dat hij vindt dat op christelijke scholen over de evolutietheorie moet worden gesproken. Andersom vinden wij dat openbare scholen hun leerlingen ook duidelijk moeten maken dat er een veelheid aan opvattingen is. Ook mogen scholen vanuit hun eigen identiteit wijzen op de gaten in de evolutietheorie, op het bestaan van de theorie van Intelligent Design of op onverkort creationisme.

Veel schoolboeken bieden nu geen ruimte voor andere opvattingen. Wij treden daarbij niet in de discussie wat wetenschappelijk is of niet. De heer Slob heeft ook nergens over verplichtingen gesproken. Er wordt dus veel in zijn uitspraken gelegd, dat niet spoort met de werkelijkheid. Voor een deel komt dat door de presentatie op nu.nl. Dat was overigens een klein onderdeel uit een veel breder interview. Wij hebben ons overigens verbaasd over de harde reacties die we hierop hebben ontvangen. Daar zit veel venijn in naar christenen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

Fractie ChristenUnie Tweede Kamer

Ze hebben er bij de ChristenUnie duidelijk nog steeds niets van begrepen. Dat kinderen zo breed mogelijk geïnformeerd moeten worden staat natuurlijk buiten discussie. Maar de informatie die ze meekrijgen moet wel gewogen zijn aan de hand van de wetenschappelijke standaard. En binnen die standaard is er nou eenmaal geen ruimte voor ongefundeerde ideeën zoals het scheppingsverhaal, of Intelligent Design. Kinderen mogen uiteraard best in de geschiedenisles leren dat men ooit dacht dat de wereld 6000 jaar oud en plat was, maar dit is natuurlijk niet waar Slob op doelt.

Waar het uiteindelijk steeds weer op neerkomt is dat mensen als Arie Slob niet begrijpen dat op scholen wetenschap onderwezen dient te worden. Het staat zelfs bijna letterlijk in de e-mail (“Wij treden niet in discussie wat wetenschappelijk is of niet.”). Verder valt te lezen: “Arie Slob heeft zelfs eerst aangegeven dat hij vindt dat op christelijke scholen over de evolutietheorie moet worden gesproken”. Alsof het hier om een compromis zou gaan! En tja, als je dit soort onzin uitdraagt, dan komt het venijn natuurlijk vanzelf…

Ondertussen gaat het in Ierland ook niet goed. Daar kan godslaster je tegenwoordig op een boete van 25.000 euro komen te staan. Richard Dawkins weet daar overigens wel raad mee. Voorlopig hoeven wij er in ieder geval nog niet bang voor te zijn dat we door het buitenland als conservatief worden gezien, zo bewijst deze ‘special report’ van Fox News: 

Mwuhahahahahahahahaha!!!TAM 7 Live
11/07/2009, 18:52
Filed under: Activiteiten

In Las Vegas is op dit moment The Amaz!ng Meeting (TAM) 7 bezig. Deze conferentie wordt door de organistor (JREF) een ‘viering van kritisch denken en scepsis’ genoemd. Later dit jaar vindt in Londen de eerste Europese meeting, TAM London, plaats. Maar dat duurt nog even, dus geniet eerst live van TAM 7!Go Boris!!
04/07/2009, 13:31
Filed under: Nieuws, Religie

Afgelopen maandag verscheen er op Youtube een filmpje waarin André Rouvoet, minister voor Jeugd en Gezin, beweert dat “bepaalde elementen van het secularisme minstens zo bedreigend zijn als gevaren van bepaalde vormen van religieus extremisme”. Hier het filmpje.

Wat een uitspraak! Waar baseert de minister dit op? Waar ziet hij voorbeelden van fundamenteel secularisme? En waarom besteedt de media hier geen aandacht aan? Geenstijl schreef er een stukje over, maar Nu.nl zweeg als het graf. Kan een minister, nota bene verantwoordelijk voor onze jeugd, zomaar dit soort ongefundeerde uitspraken doen? Gelukkig niet!

D66-parlementariër Boris van der Ham heeft een officiële kamervraag ingediend waarin hij minister Rouvoet om uitleg vraagt. Dutchskeptic.nl steunt hem hierin van harte en gaat dit op de voet volgen. Go Boris!

[met dank aan Michael van den Berg]