DutchSkeptic


ChristenUnie reageert (laat)
13/07/2009, 21:44
Filed under: Evolutie/Schepping, Media, Nieuws, Religie

Enkele weken geleden stelde ChristenUnie fractievoorzitter Arie Slob voor om het scheppingsverhaal te onderwijzen in de biologieles. Ik heb toen zowel hier als per e-mail aan meneer Slob duidelijk gemaakt wat ik daarvan vond. In eerste instantie kreeg ik direct persoonlijk antwoord, maar op mijn tweede reactie kwam vandaag pas respons. Omdat ik niet zeker was of het zonder toestemming publiceren van e-mails is toegestaan, heb ik dit de eerste keer niet gedaan. Nu gaat het echter om een (ogenschijnlijk standaard) e-mail van de CU fractie en dat lijkt mij toch openbare informatie. Hieronder dus de e-mail:

Geachte heer Straathof,

Hartelijk dank voor uw e-mail bericht aan de ChristenUnie-fractie in de Tweede Kamer of aan de heer Slob over schepping of evolutie. Wij danken u voor de moeite die u heeft genomen om uw opmerkingen onder onze aandacht te brengen en voor uw betrokkenheid bij dit onderwerp. Helaas heeft de beantwoording van uw mail forse vertraging opgelopen, waarvoor onze excuses.

Het punt dat de heer Slob inbracht in het nu.nl-interview was dat kinderen zo breed mogelijk geïnformeerd moeten worden over opvattingen die er zijn over het ontstaan van de aarde. Arie Slob heeft zelfs eerst aangegeven dat hij vindt dat op christelijke scholen over de evolutietheorie moet worden gesproken. Andersom vinden wij dat openbare scholen hun leerlingen ook duidelijk moeten maken dat er een veelheid aan opvattingen is. Ook mogen scholen vanuit hun eigen identiteit wijzen op de gaten in de evolutietheorie, op het bestaan van de theorie van Intelligent Design of op onverkort creationisme.

Veel schoolboeken bieden nu geen ruimte voor andere opvattingen. Wij treden daarbij niet in de discussie wat wetenschappelijk is of niet. De heer Slob heeft ook nergens over verplichtingen gesproken. Er wordt dus veel in zijn uitspraken gelegd, dat niet spoort met de werkelijkheid. Voor een deel komt dat door de presentatie op nu.nl. Dat was overigens een klein onderdeel uit een veel breder interview. Wij hebben ons overigens verbaasd over de harde reacties die we hierop hebben ontvangen. Daar zit veel venijn in naar christenen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

Fractie ChristenUnie Tweede Kamer

Ze hebben er bij de ChristenUnie duidelijk nog steeds niets van begrepen. Dat kinderen zo breed mogelijk geïnformeerd moeten worden staat natuurlijk buiten discussie. Maar de informatie die ze meekrijgen moet wel gewogen zijn aan de hand van de wetenschappelijke standaard. En binnen die standaard is er nou eenmaal geen ruimte voor ongefundeerde ideeën zoals het scheppingsverhaal, of Intelligent Design. Kinderen mogen uiteraard best in de geschiedenisles leren dat men ooit dacht dat de wereld 6000 jaar oud en plat was, maar dit is natuurlijk niet waar Slob op doelt.

Waar het uiteindelijk steeds weer op neerkomt is dat mensen als Arie Slob niet begrijpen dat op scholen wetenschap onderwezen dient te worden. Het staat zelfs bijna letterlijk in de e-mail (“Wij treden niet in discussie wat wetenschappelijk is of niet.”). Verder valt te lezen: “Arie Slob heeft zelfs eerst aangegeven dat hij vindt dat op christelijke scholen over de evolutietheorie moet worden gesproken”. Alsof het hier om een compromis zou gaan! En tja, als je dit soort onzin uitdraagt, dan komt het venijn natuurlijk vanzelf…

Ondertussen gaat het in Ierland ook niet goed. Daar kan godslaster je tegenwoordig op een boete van 25.000 euro komen te staan. Richard Dawkins weet daar overigens wel raad mee. Voorlopig hoeven wij er in ieder geval nog niet bang voor te zijn dat we door het buitenland als conservatief worden gezien, zo bewijst deze ‘special report’ van Fox News: 

Mwuhahahahahahahahaha!!!Richard Dawkins bij Bill O’Reilly
23/05/2009, 18:12
Filed under: Evolutie/Schepping, Media

Ter voorbereiding op TAM London heb ik net wat boeken besteld van een aantal van de sprekers. Eén van de boeken is The God Delusion van Richard Dawkins. Ik moet toegeven dat ik dit als overtuigd atheïst al lang gelezen had moeten hebben, maar het was er nog niet van gekomen.

Na het bestellen van zijn boek heb ik eens Gegoogled op ‘Richard Dawkins’ en vond ik het volgende filmpje, waarin hij te gast is in het verschrikkelijke programma van Bill O’Reilly op Fox News (VS). Ik kan er veel over zeggen, maar eigenlijk spreekt het voor zich:Google Skeptic
21/05/2009, 12:03
Filed under: Evolutie/Schepping, Nieuws

Laat het duidelijk zijn: ik hou van Google. Een betere, efficiëntere interface tussen mezelf en het internet kan ik me niet indenken. Ik ben ook een groot fan van Google art: de kunstwerkjes die af en toe het standaard logo vervangen. En als dat kunstwerkje dan ook nog verwijst naar een prachtig bewijs van de evolutietheorie, dan kan Google bij mij helemaal niet meer stuk!

google_screenshot

Het logo verwijst naar de vondst van een “missing link” in de evolutie van de mens. Het gaat om een beestje van 47 miljoen jaar oud dat de brug zou vormen tussen lagere primaten, zoals de lemur, en hogere primaten, zoals apen en mensen.

Ik vraag me af wat meneer Slob hiervan vindt…CU wil scheppingsverhaal in biologieles
12/05/2009, 09:32
Filed under: Evolutie/Schepping, Nieuws

Fractievoorzitter Arie Slob van de ChristenUnie wil dat naast de evolutietheorie van Darwin ook het scheppingsverhaal onderwezen wordt. Hij is van mening dat er meerdere theorieën bestaan en dat er geen reden is om nou juist die ene theorie te onderwijzen die “toevallig” in de boeken staat. Natuurlijk maakt meneer Slob hier een fundamentele fout. De evolutieleer staat niet “toevallig” in de boeken. Op scholen dient wetenschappelijke kennis te worden overgedragen en de evolutieleer is een wetenschappelijk feit. Dit in tegenstelling tot het scheppingsverhaal, waar geen enkel bewijs voor bestaat. Beide theorieën, als je het scheppingsverhaal al zo mag noemen, mogen dus nooit naast elkaar worden onderwezen.

Darwin’s theorie is biologie en het scheppingsverhaal is geschiedenis. Zo simpel is het.

Ik heb een e-mail gestuurd aan meneer Slob waarin ik mijn mening hierover duidelijk maak. Ik roep jullie op om hetzelfde te doen, maar wees a.u.b. beleefd en redelijk! Met grove taal kom je nergens.