DutchSkeptic


Het gevaar Obama (door Michael van den Berg)
25/07/2009, 12:30
Filed under: Complottheorieën, Gastschrijvers

Voor een goede complottheorie kun je mij altijd wakker maken: als de tempeliers, buitenaardse wezens, of kabouters de wereld overnemen, ben ik graag de eerste die het weet. Het nieuwe gevaar komt deze keer echter uit een onverwachte hoek. Binnenkort zullen wij allen gebukt gaan onder een fascistisch regime dat de hele wereld zal regeren, onder leiding van niemand minder dan … Barack Obama. Althans, als we beroepscomplotdenker David Icke moeten geloven.

Icke heeft zich heel wat moeite getroost om ons te overtuigen van het gevaar Obama. Vond u Obama juist ook zo’n sympathieke man na Bush? Aha! Daar heb je het al. U bent gemanipuleerd door de geraffineerde NLP-technieken van Obama. Icke legt uitvoerig uit hoe massa’s mensen door Obama worden gemanipuleerd door listige retorische technieken, psychologie, NLP, enzovoort. De hersenkronkels van Icke zijn rijkelijk geillustreerd met curieuze plaatjes en filmpjes. Hoewel het verhaal aanvankelijk amusant is, wordt het gaandeweg grimmiger en dan blijkt deze samenzweringstheorie toch minder grappig.

Volgens Icke is Obama namelijk de nieuwe Hitler. Deze stelling onderbouwt hij met een serie slappe vergezochte argumenten: Hitler kwam ook aan de macht in tijden van recessie en beloofde die ook niet verandering? En Hitler, die was ook zo goed in redevoeringen voor massa’s? Duidelijk is dat Icke een ziekelijke hang naar aandacht heeft, en wat is er dan makkelijker om het symbool voor het kwaad, de nazi’s er bij te slepen? Jammer meneer Icke, probeer volgende keer gewoon weer eens iets met buitenaardse wezens!De vrijheid om te discrimineren (door Michael van den Berg)
10/06/2009, 17:18
Filed under: Gastschrijvers, Nieuws

De Raad van State stelt in haar advies dat scholen homoseksuele leraren mogen weren. Een uitspraak die bij veel mensen afschuw oproept. De Raad van State valt echter weinig te verwijten, homohaters hebben het recht blijkbaar aan hun kant. Het recht om homo’s te discrimineren is impliciet verankerd in het recht op onderwijsvrijheid. Een mooi woord, vrijheid. Maar soms is vrijheid helaas de vrijheid om bevolkingsgroepen weg te zetten als inferieure mensen.

De onderwijsvrijheid zegt dat je een school mag stichten die gebaseerd is op een confessionele grondslag. Destijds werd dat gezien als een verworvenheid, nu komt het veel mensen vreemd voor dat een instituut dat in de eerste plaats kennis zou moeten overdragen zijn basis mag hebben in een irrationeel wereld- en mensbeeld. Dat mensbeeld betekent in dit geval dat homoseksualiteit als iets verwerpelijks wordt gezien. Hoewel artikel 1 zegt dat mensen niet gediscrimineerd mogen worden, hebben gelovigen dus een alleenrecht op discrimineren. Juist het religieuze fundament van deze opvatting, de Bijbel, maakt het zo moeilijk om een inhoudelijke discussie te voeren met Christelijke homohaters. Zij hoeven hun standpunten nooit te verdedigen met rationele argumenten; “het staat zo in de Bijbel” volstaat. Einde discussie.

Sommige vertegenwoordigers van Christelijke organisaties bagatelliseren de zaak met de volgende redenering. De leraar die weggestuurd is op de School met de Bijbel heeft zo een andere baan. Daar zit wat in, je zou zelfs kunnen stellen dat hij waarschijnlijk ook nog in een prettiger werkomgeving terecht komt. Bovendien wist hij dat het een Christelijke school was en mag worden aangenomen dat hij bekend was met de opvattingen die in die kringen heersen. Het probleem is echter veel, veel diepgaander en ernstiger. Een deel van de kinderen op de school met de Bijbel is homoseksueel. Sommige weten dat al, anderen nog niet. Het weren van homoseksuele leraren geeft een krachtig signaal af naar de leerlingen: homo’s zijn een verkeerd soort mensen, die moeten wij hier niet. Bij de meeste leerlingen zal deze opvatting ook nog eens van huis uit worden meegegeven. Stel je voor: je bent homoseksueel en van kinds af aan krijg je van de twee belangrijkste autoriteiten in je leven ingepeperd dat je een inferieur soort mens bent. Het behoeft weinig betoog dat dit een geïnstitutionaliseerde vorm van kindermishandeling is.

Het is de hoogste tijd dat de onderwijsvrijheid wordt bijgezet in het oudheidkundig museum en we als samenleving kinderen in bescherming nemen tegen dit soort irrationele denkbeelden.