DutchSkeptic


Goochelen met cijfers
27/07/2009, 22:01
Filed under: Nieuws

Vanochtend las ik op Nu.nl: ‘Vrouwen rijden beter’. Nu zou dat best zo kunnen zijn, maar ik was toch benieuwd hoe je zoiets vaststelt.

Het bleek om een enquête te gaan waarin mensen moesten aangeven wie ze de betere automobilist vinden. Zoals gebruikelijk bij enquêtes wordt er gretig met percentages gesmeten: 25% vindt mannen betere chauffeurs, bij deelnemers tot 29 jaar is dit 35% en bij die tussen 50 en 59 jaar 17%. 31% vindt zijn/haar eigen geslacht het beste, 54% vindt een man beter handelen in panieksituaties en 63% vindt vrouwen attenter in het verkeer.

Hé Nu.nl: dit is geen nieuws!!  Als je met cijfers strooit moeten die cijfers wel iets zeggen. Dit onderzoek werd uitgevoerd onder 1900 Duitsers, waarvan 69% man. Niet bepaald een doorsnede van de samenleving waarin ik mij bevind (stel je voor!), dus voor mij totaal niet interessant. Ik ben ervan overtuigd dat een zelfde enquête in Nederland een totaal andere uitslag zou geven. En in België, en in Frankrijk, en ga zo maar door. Kortom, zowel de wetenschappelijke als de journalistieke waarde van dit soort onderzoek is nul! Waarom moet ik er dan toch steeds weer over lezen?

[Voor wie van puzzelen houdt: uit bovenstaande percentages valt af te leiden hoeveel procent van de mannen en vrouwen zichzelf de betere chauffeur vinden. Het antwoord zal je verbazen.]

[Ondertussen probeer ik een grapje met Nu.nl uit te halen… later meer!]ChristenUnie reageert (laat)
13/07/2009, 21:44
Filed under: Evolutie/Schepping, Media, Nieuws, Religie

Enkele weken geleden stelde ChristenUnie fractievoorzitter Arie Slob voor om het scheppingsverhaal te onderwijzen in de biologieles. Ik heb toen zowel hier als per e-mail aan meneer Slob duidelijk gemaakt wat ik daarvan vond. In eerste instantie kreeg ik direct persoonlijk antwoord, maar op mijn tweede reactie kwam vandaag pas respons. Omdat ik niet zeker was of het zonder toestemming publiceren van e-mails is toegestaan, heb ik dit de eerste keer niet gedaan. Nu gaat het echter om een (ogenschijnlijk standaard) e-mail van de CU fractie en dat lijkt mij toch openbare informatie. Hieronder dus de e-mail:

Geachte heer Straathof,

Hartelijk dank voor uw e-mail bericht aan de ChristenUnie-fractie in de Tweede Kamer of aan de heer Slob over schepping of evolutie. Wij danken u voor de moeite die u heeft genomen om uw opmerkingen onder onze aandacht te brengen en voor uw betrokkenheid bij dit onderwerp. Helaas heeft de beantwoording van uw mail forse vertraging opgelopen, waarvoor onze excuses.

Het punt dat de heer Slob inbracht in het nu.nl-interview was dat kinderen zo breed mogelijk geïnformeerd moeten worden over opvattingen die er zijn over het ontstaan van de aarde. Arie Slob heeft zelfs eerst aangegeven dat hij vindt dat op christelijke scholen over de evolutietheorie moet worden gesproken. Andersom vinden wij dat openbare scholen hun leerlingen ook duidelijk moeten maken dat er een veelheid aan opvattingen is. Ook mogen scholen vanuit hun eigen identiteit wijzen op de gaten in de evolutietheorie, op het bestaan van de theorie van Intelligent Design of op onverkort creationisme.

Veel schoolboeken bieden nu geen ruimte voor andere opvattingen. Wij treden daarbij niet in de discussie wat wetenschappelijk is of niet. De heer Slob heeft ook nergens over verplichtingen gesproken. Er wordt dus veel in zijn uitspraken gelegd, dat niet spoort met de werkelijkheid. Voor een deel komt dat door de presentatie op nu.nl. Dat was overigens een klein onderdeel uit een veel breder interview. Wij hebben ons overigens verbaasd over de harde reacties die we hierop hebben ontvangen. Daar zit veel venijn in naar christenen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

Fractie ChristenUnie Tweede Kamer

Ze hebben er bij de ChristenUnie duidelijk nog steeds niets van begrepen. Dat kinderen zo breed mogelijk geïnformeerd moeten worden staat natuurlijk buiten discussie. Maar de informatie die ze meekrijgen moet wel gewogen zijn aan de hand van de wetenschappelijke standaard. En binnen die standaard is er nou eenmaal geen ruimte voor ongefundeerde ideeën zoals het scheppingsverhaal, of Intelligent Design. Kinderen mogen uiteraard best in de geschiedenisles leren dat men ooit dacht dat de wereld 6000 jaar oud en plat was, maar dit is natuurlijk niet waar Slob op doelt.

Waar het uiteindelijk steeds weer op neerkomt is dat mensen als Arie Slob niet begrijpen dat op scholen wetenschap onderwezen dient te worden. Het staat zelfs bijna letterlijk in de e-mail (“Wij treden niet in discussie wat wetenschappelijk is of niet.”). Verder valt te lezen: “Arie Slob heeft zelfs eerst aangegeven dat hij vindt dat op christelijke scholen over de evolutietheorie moet worden gesproken”. Alsof het hier om een compromis zou gaan! En tja, als je dit soort onzin uitdraagt, dan komt het venijn natuurlijk vanzelf…

Ondertussen gaat het in Ierland ook niet goed. Daar kan godslaster je tegenwoordig op een boete van 25.000 euro komen te staan. Richard Dawkins weet daar overigens wel raad mee. Voorlopig hoeven wij er in ieder geval nog niet bang voor te zijn dat we door het buitenland als conservatief worden gezien, zo bewijst deze ‘special report’ van Fox News: 

Mwuhahahahahahahahaha!!!Go Boris!!
04/07/2009, 13:31
Filed under: Nieuws, Religie

Afgelopen maandag verscheen er op Youtube een filmpje waarin André Rouvoet, minister voor Jeugd en Gezin, beweert dat “bepaalde elementen van het secularisme minstens zo bedreigend zijn als gevaren van bepaalde vormen van religieus extremisme”. Hier het filmpje.

Wat een uitspraak! Waar baseert de minister dit op? Waar ziet hij voorbeelden van fundamenteel secularisme? En waarom besteedt de media hier geen aandacht aan? Geenstijl schreef er een stukje over, maar Nu.nl zweeg als het graf. Kan een minister, nota bene verantwoordelijk voor onze jeugd, zomaar dit soort ongefundeerde uitspraken doen? Gelukkig niet!

D66-parlementariër Boris van der Ham heeft een officiële kamervraag ingediend waarin hij minister Rouvoet om uitleg vraagt. Dutchskeptic.nl steunt hem hierin van harte en gaat dit op de voet volgen. Go Boris!

[met dank aan Michael van den Berg]Jomanda vrijgesproken
12/06/2009, 21:01
Filed under: Nieuws, Paranormaal

Jomanda is vandaag vrijgesproken in de zaak rond de dood van Sylvia Millecam. Het medium werd ervan beschuldigd de actrice te hebben voorgehouden dat ze geen borstkanker had, maar een bacteriële infectie. De rechters achtten dit dus echter niet bewezen. Twee andere alternatieve artsen zijn wel schuldig bevonden, maar worden niet bestraft.

Ik weet niet zo goed wat ik hier van moet vinden. Aan de ene kant lijkt het een gemiste kans. Het komt niet vaak voor dat er een direct verband kan worden gelegd tussen het (misleidende) advies van een medium en de ernstige gevolgen daarvan. Hier leek dat wel het geval en had een veroordeling ongetwijfeld een waarschuwend effect gehad op andere mediums. 

Aan de andere kant vind ik enig vertrouwen in de rechtspraak ook op zijn plaats. De rechters zullen de details van de zaak ongetwijfeld beter kennen dan ik en ik vind dan ook niet dat ik het recht heb te zeggen dat ze fout zaten. Dat neemt natuurlijk niet weg dat ik het jammer vind dat Jomanda haar praktijken nu gewoon kan vervolgen. Vast staat dat meer mensen nu het risico lopen door Jomanda op het verkeerde been te worden gezet, of zij hier nu juridisch schuldig aan is of niet.

In Canada zijn ze in ieder geval voorbereid!De vrijheid om te discrimineren (door Michael van den Berg)
10/06/2009, 17:18
Filed under: Gastschrijvers, Nieuws

De Raad van State stelt in haar advies dat scholen homoseksuele leraren mogen weren. Een uitspraak die bij veel mensen afschuw oproept. De Raad van State valt echter weinig te verwijten, homohaters hebben het recht blijkbaar aan hun kant. Het recht om homo’s te discrimineren is impliciet verankerd in het recht op onderwijsvrijheid. Een mooi woord, vrijheid. Maar soms is vrijheid helaas de vrijheid om bevolkingsgroepen weg te zetten als inferieure mensen.

De onderwijsvrijheid zegt dat je een school mag stichten die gebaseerd is op een confessionele grondslag. Destijds werd dat gezien als een verworvenheid, nu komt het veel mensen vreemd voor dat een instituut dat in de eerste plaats kennis zou moeten overdragen zijn basis mag hebben in een irrationeel wereld- en mensbeeld. Dat mensbeeld betekent in dit geval dat homoseksualiteit als iets verwerpelijks wordt gezien. Hoewel artikel 1 zegt dat mensen niet gediscrimineerd mogen worden, hebben gelovigen dus een alleenrecht op discrimineren. Juist het religieuze fundament van deze opvatting, de Bijbel, maakt het zo moeilijk om een inhoudelijke discussie te voeren met Christelijke homohaters. Zij hoeven hun standpunten nooit te verdedigen met rationele argumenten; “het staat zo in de Bijbel” volstaat. Einde discussie.

Sommige vertegenwoordigers van Christelijke organisaties bagatelliseren de zaak met de volgende redenering. De leraar die weggestuurd is op de School met de Bijbel heeft zo een andere baan. Daar zit wat in, je zou zelfs kunnen stellen dat hij waarschijnlijk ook nog in een prettiger werkomgeving terecht komt. Bovendien wist hij dat het een Christelijke school was en mag worden aangenomen dat hij bekend was met de opvattingen die in die kringen heersen. Het probleem is echter veel, veel diepgaander en ernstiger. Een deel van de kinderen op de school met de Bijbel is homoseksueel. Sommige weten dat al, anderen nog niet. Het weren van homoseksuele leraren geeft een krachtig signaal af naar de leerlingen: homo’s zijn een verkeerd soort mensen, die moeten wij hier niet. Bij de meeste leerlingen zal deze opvatting ook nog eens van huis uit worden meegegeven. Stel je voor: je bent homoseksueel en van kinds af aan krijg je van de twee belangrijkste autoriteiten in je leven ingepeperd dat je een inferieur soort mens bent. Het behoeft weinig betoog dat dit een geïnstitutionaliseerde vorm van kindermishandeling is.

Het is de hoogste tijd dat de onderwijsvrijheid wordt bijgezet in het oudheidkundig museum en we als samenleving kinderen in bescherming nemen tegen dit soort irrationele denkbeelden.Petitie Simon Singh
04/06/2009, 20:14
Filed under: Alternatieve geneeswijzen, Nieuws

Deze post vereist enige introductie. Vorig jaar schreef Simon Singh, een Britse wetenschapper/schrijver/documentairemaker, een artikel waarin hij zich kritisch uitlaat over de British Chiropractic Association (BCA). Deze organisatie claimt dat chiropractors bepaalde kinderziektes kunnen behandelen, terwijl hier volgens Singh geen enkel bewijs voor bestaat.

Nadat zijn artikel gepubliceerd werd in de Britse krant The Guardian, werd Singh door de BCA aangeklaagd voor smaad. Nu is het in het Verenigd Koninkrijk zo dat als iemand wordt aangeklaagd voor smaad, het vervolgens aan diegene is om zijn of haar onschuld te bewijzen. Ik weet niet hoe dit in Nederland geregeld is, maar dit is natuurlijk de omgekeerde wereld. Iemand hoort onschuldig te zijn tot het tegendeel bewezen is en dat is hier dus niet het geval. Het gevolg van deze rare regelgeving is dat journalisten die van smaad worden beschuldigd een rechtszaak vaak niet aandurven, uit angst voor het verliezen van de zaak en de bijbehorende (torenhoge) kosten. Dit heeft tot een situatie geleid waarin journalisten, wetenschappers en sceptici bang zijn om in het openbaar kritiek te hebben op bedrijven en instellingen. Terwijl deze kritiek juist vaak van groot publiek belang is, zeker als het de gezondheid van kinderen betreft.

Simon Singh trekt zich echter niet terug. Hij heeft besloten om zich in de rechtszaal te verdedigen tegen de beschuldigingen van de BCA, met alle mogelijke financiële gevolgen van dien. En die gevolgen zijn groot: mocht Singh zijn zaak verliezen kan hem dit een half miljoen pond kosten. Het feit dat hij bereid is om dit uit eigen zak te betalen voor de goede zaak is meer dan bewonderenswaardig en verdient mijns inziens alle support.

En die support kan je heel simpel geven. Op de site van Sense About Science is een petitie geopend waarin je je steun kan betuigen voor Simon Singh. En denk niet dat deze zaak ons niet treft omdat het om een Britse wet gaat. De smaadwet is zo opgezet dat zelfs mensen uit andere delen van de wereld voor de (Britse) rechter gesleept kunnen worden. Laat dus zien dat ook wij het hier niet mee eens zijn!

Als je ook maar iets geeft om vrijheid van meningsuiting, kritisch denken, wetenschap, kinderen, etc., etc., etc., TEKEN DAN DE PETITIE!!!Jomanda voor de rechter (2)
23/05/2009, 12:11
Filed under: Nieuws, Paranormaal

Gisteren werd bekend dat het OM een voorwaardelijke celstraf van 12 maanden eist in de zaak tegen Jomanda. Zij wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van Sylvia Millecam in 2001. De actrice leed aan borstkanker, maar Jomanda zou haar hebben voorgehouden dat het slechts om een bacteriële infectie ging en dat een operatie dus niet nodig was.

De voorwaardelijke straf zou inhouden dat als Jomanda binnen 2 jaar professioneel als medium aan de slag gaat, ze de gevangenis in moet. Nu is ze nog niet veroordeeld, en je bent in Nederland onschuldig tot het tegendeel bewezen wordt, maar van mij mag ze de bak in. Deze zaak maakt duidelijk hoe gevaarlijk paranormale praktijken kunnen zijn. Het is niet alleen oplichterij: mensen gaan er dood aan.

Volgens officier van Justitie Birgit van Roessel was de toestand van Millecam ‘middeleeuws’ op het moment dat ze overleed. De tumor zou haar halve bovenlichaam in beslag hebben genomen. Normaal ben ik niet gediend van dit soort details, maar in deze zaak is het belangrijk dat mensen weten wat de gevolgen kunnen zijn van het onthouden van reguliere medische behandeling.