DutchSkeptic


ChristenUnie reageert (laat)
13/07/2009, 21:44
Filed under: Evolutie/Schepping, Media, Nieuws, Religie

Enkele weken geleden stelde ChristenUnie fractievoorzitter Arie Slob voor om het scheppingsverhaal te onderwijzen in de biologieles. Ik heb toen zowel hier als per e-mail aan meneer Slob duidelijk gemaakt wat ik daarvan vond. In eerste instantie kreeg ik direct persoonlijk antwoord, maar op mijn tweede reactie kwam vandaag pas respons. Omdat ik niet zeker was of het zonder toestemming publiceren van e-mails is toegestaan, heb ik dit de eerste keer niet gedaan. Nu gaat het echter om een (ogenschijnlijk standaard) e-mail van de CU fractie en dat lijkt mij toch openbare informatie. Hieronder dus de e-mail:

Geachte heer Straathof,

Hartelijk dank voor uw e-mail bericht aan de ChristenUnie-fractie in de Tweede Kamer of aan de heer Slob over schepping of evolutie. Wij danken u voor de moeite die u heeft genomen om uw opmerkingen onder onze aandacht te brengen en voor uw betrokkenheid bij dit onderwerp. Helaas heeft de beantwoording van uw mail forse vertraging opgelopen, waarvoor onze excuses.

Het punt dat de heer Slob inbracht in het nu.nl-interview was dat kinderen zo breed mogelijk geïnformeerd moeten worden over opvattingen die er zijn over het ontstaan van de aarde. Arie Slob heeft zelfs eerst aangegeven dat hij vindt dat op christelijke scholen over de evolutietheorie moet worden gesproken. Andersom vinden wij dat openbare scholen hun leerlingen ook duidelijk moeten maken dat er een veelheid aan opvattingen is. Ook mogen scholen vanuit hun eigen identiteit wijzen op de gaten in de evolutietheorie, op het bestaan van de theorie van Intelligent Design of op onverkort creationisme.

Veel schoolboeken bieden nu geen ruimte voor andere opvattingen. Wij treden daarbij niet in de discussie wat wetenschappelijk is of niet. De heer Slob heeft ook nergens over verplichtingen gesproken. Er wordt dus veel in zijn uitspraken gelegd, dat niet spoort met de werkelijkheid. Voor een deel komt dat door de presentatie op nu.nl. Dat was overigens een klein onderdeel uit een veel breder interview. Wij hebben ons overigens verbaasd over de harde reacties die we hierop hebben ontvangen. Daar zit veel venijn in naar christenen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

Fractie ChristenUnie Tweede Kamer

Ze hebben er bij de ChristenUnie duidelijk nog steeds niets van begrepen. Dat kinderen zo breed mogelijk geïnformeerd moeten worden staat natuurlijk buiten discussie. Maar de informatie die ze meekrijgen moet wel gewogen zijn aan de hand van de wetenschappelijke standaard. En binnen die standaard is er nou eenmaal geen ruimte voor ongefundeerde ideeën zoals het scheppingsverhaal, of Intelligent Design. Kinderen mogen uiteraard best in de geschiedenisles leren dat men ooit dacht dat de wereld 6000 jaar oud en plat was, maar dit is natuurlijk niet waar Slob op doelt.

Waar het uiteindelijk steeds weer op neerkomt is dat mensen als Arie Slob niet begrijpen dat op scholen wetenschap onderwezen dient te worden. Het staat zelfs bijna letterlijk in de e-mail (“Wij treden niet in discussie wat wetenschappelijk is of niet.”). Verder valt te lezen: “Arie Slob heeft zelfs eerst aangegeven dat hij vindt dat op christelijke scholen over de evolutietheorie moet worden gesproken”. Alsof het hier om een compromis zou gaan! En tja, als je dit soort onzin uitdraagt, dan komt het venijn natuurlijk vanzelf…

Ondertussen gaat het in Ierland ook niet goed. Daar kan godslaster je tegenwoordig op een boete van 25.000 euro komen te staan. Richard Dawkins weet daar overigens wel raad mee. Voorlopig hoeven wij er in ieder geval nog niet bang voor te zijn dat we door het buitenland als conservatief worden gezien, zo bewijst deze ‘special report’ van Fox News: 

Mwuhahahahahahahahaha!!!Go Boris!!
04/07/2009, 13:31
Filed under: Nieuws, Religie

Afgelopen maandag verscheen er op Youtube een filmpje waarin André Rouvoet, minister voor Jeugd en Gezin, beweert dat “bepaalde elementen van het secularisme minstens zo bedreigend zijn als gevaren van bepaalde vormen van religieus extremisme”. Hier het filmpje.

Wat een uitspraak! Waar baseert de minister dit op? Waar ziet hij voorbeelden van fundamenteel secularisme? En waarom besteedt de media hier geen aandacht aan? Geenstijl schreef er een stukje over, maar Nu.nl zweeg als het graf. Kan een minister, nota bene verantwoordelijk voor onze jeugd, zomaar dit soort ongefundeerde uitspraken doen? Gelukkig niet!

D66-parlementariër Boris van der Ham heeft een officiële kamervraag ingediend waarin hij minister Rouvoet om uitleg vraagt. Dutchskeptic.nl steunt hem hierin van harte en gaat dit op de voet volgen. Go Boris!

[met dank aan Michael van den Berg]